OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie

Klauzula-RODO


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

Akcja Zima 2017

 

   W trakcie trwania przerwy feryjnej tj. od 12 do 25 lutego 2017 roku we wszystkich placwkach GCKIKF prowadzona bya Akcja Zima. Rozpocza si ona od wyjazdu do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl Calineczka. Zajcia w ramach akcji skierowane byy do dzieci i modziey, ktra wolny czas spdza w domu bez moliwoci wyjazdu na zorganizowany wypoczynek. Zaplanowane dziaania miay na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom zaj, ktrzy brali udzia w turniejach, konkursach a take wielu grach i zabawach. Duym powodzeniem cieszyy si Pikarzyki , gry planszowe a take zajcia plastyczne. Ponadto uczestnicy zaj mogli wzi udzia we wszelkiego rodzaju zgadywankach, krzywkach, rebusach i quizach. Wolny czas spdzony w placwkach GCKIKF, ktre s miejscami otwartymi i przyjaznymi dzieciom i modziey by czasem spdzonym w sposb poyteczny. Wszystkie zajcia prowadzone przez nas to przede wszystkim dobra zabawa, ktra jednoczenie uczy i wychowuje. Naley zaznaczy, i w niektrych wietlicach odbyy si imprezy choinkowe, ktre byy okazj do doskonaej zabawy karnawaowej dla modszych mieszkacw gminy. Pod koniec zimowego wypoczynku miao miejsce podsumowanie akcji Zima i najbardziej aktywni uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami.

 

 

 


  

Pobierz kalendarium imprez