OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie

Klauzula-RODO


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

Tam gdzie mier cinaj – unikalna tradycja ziemi jedliskiej

 

   W dniach od 26 do 28 lutego 2017r trway Jedliskie Zapusty. To ju kolejny rok , gdzie lokalna spoeczno wituje przez trzy ostatnie dni karnawau. W tzw. kus niedziel odby si bal karnawaowy dla kobiet, ktrego tematem przewodnim byy „cztery pory roku”. 180 pa wykazao si oryginalnoci i niezwyk pomysowoci jeli chodzi o stroje, w ktrych si zaprezentoway. Podczas tego wydarzenia byli obecni take: Wjt Gminy Jedlisk p. Kamil Dziewierz z on Izabel, Przewodniczca Rady Gminy p. Aneta urowska, Radna Powiatowa p. Teodozja Bie oraz Skarbnik Gminy p. Ilona Starzyska. Opraw muzyczn zapewni zesp p. Dariusza Makarewicza. W kusy Poniedziaek natomiast, w sali OSP w Jedlisku mia miejsce koncert znanej, polskiej wokalistki jazzowej Krystyny Proko. Zgromadzona publiczno miaa okazj usysze najbardziej znane i lubiane przeboje tej artystki takie jak: „Mae Tsknoty”, „Deszcz w Cisnej” czy te „Papierowe Ptaki”. Niedziela i Poniedziaek byy wstpem do kulminacyjnych obchodw zwizanych z zakoczeniem karnawau. W kusy wtorek w godzinach poudniowych na Rynku miao miejsce przekazanie wadzy postaciom widowiska przez urzdujcego Wjta Gminy. Od tego momentu rozpoczy si na ulicach Jedliska harce przebieracw a na scenie prezentoway si zespoy i kapele ludowe. W tym roku wystpiy: Klub Seniora z Jedliska, Czerwone Korale z Wacawem Imiokiem, Czerwona Jarzbina i kapela Henryka Giedyka, Ludwiczanki i kapela Henryka Gwiazdy oraz Jedliskie Raczki z Dariuszem Makarewiczem. Po zakoczeniu prezentacji kapeli i zespow Wjt Gminy p. Kamil Dziewierz wrczy statuetk „Jedliskiego Raczka” sotysowi Jedliska p. Andrzejowi Langierowiczowi, ktry peni swoj funkcj od ponad 25 lat. Na scenie miao miejsce take powitanie wszystkich zaproszonych goci. W tym dniu przybyli do Jedliska parlamentarzyci w osobach: p. Anna Kwiecie oraz p. Marek Suski a take przedstawiciele wadz wojewdzkich i powiatowych w tym radni powiatu radomskiego oraz radni gminy. Gocilimy take przedstawicieli rnych instytucji i firm z terenu gminy, z regionu radomskiego oraz z caego kraju. Po godzinie 15-ej zosta uformowany korowd skadajcy si z postaci widowiska, ktry w asycie orkiestry OSP przemaszerowa na Jedliski Rynek, gdzie zgromadzony tum oczekiwa na rozpoczcie widowiska - cicie mierci.

» fotogaleria «

Rozprawa sdowa zakoczya si tradycyjnie skazaniem mierci na cicie. Wyrok zosta wykonany przez kata , ktry wygosi pouczajc mow a mier woono na wz i zawieziono przed plebani, gdzie Ks. Proboszcz wyda zezwolenie na pochwek. Po zakoczeniu widowiska publiczno licznie zgromadzona na Rynku moga obejrze koncert zespou After Party. W zwizku z tym , i przedsiwzicie cicie mierci koczy karnawa, dlatego zabawa trwaa do pnych godzin wieczornych. Publiczno doskonale bawia si przy dwikach muzyki zespou Sza. Impreza zakoczya si spektakularnym pokazem laserowym. Nadmieni naley, e Jedliskie Zapusty to niezwyke wydarzenie kultywowane w Jedlisku od ponad 150 lat w niezmienionej formie. Jest ono istotnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Corocznie do Jedliska przybywa wiele osb zainteresowanych zapustami w naszej gminie. Wrd nich s mionicy kultury ludowej, etnografowie, historycy, dziennikarze a take ludzie, ktrzy ceni sobie dobr zabaw nawizujc do tradycji. W biecym roku wydarzenia zapustowe w Jedlisku odbyway si pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, Starosty Radomskiego a take posanki na Sejm p. Anny Kwiecie oraz Posa do Parlamentu Europejskiego p. Zbigniewa Kumiuka. Ponadto Jedliskie Zapusty wraz z widowiskiem cicie mierci uzyskay patronaty medialne lokalnych i oglnokrajowych rozgoni radiowych, gazet oraz portali informacyjnych. Przedsiwzicie byo realizowane w ramach projektu: Tam gdzie mier cinaj- unikalna tradycja ziemi jedliskiej, na ktrego realizacj pozyskano rodki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GCKIKF skada podzikowania za pomoc finansow przy realizacji przedsiwzicia Starostwu Powiatowemu w Radomiu oraz sponsorom: firmie kratki.pl a take p. Mateuszowi Czapli. Podzikowania nale si take odtwrcom rl w widowisku oraz wszystkim uczestnikom widowiska, bo wanie dziki zaangaowaniu spoecznoci lokalnej tradycja jest cigle ywa i jest przekazywana kolejnym pokoleniom.   

» fotogaleria «

  

Pobierz kalendarium imprez