OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie

Klauzula-RODO


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

Karawana Kultury w Jedlisku

 

   Karawana Kultury to wydarzenie artystyczne- bdca wdrujcym festiwalem sztuki. Jest to projekt umoliwiajcy mieszkacom wojewdztwa mazowieckiego aktywne uczestniczenie w nowych, otwartych formach ycia kulturalnego. W tym roku zaplanowano odwiedzi kilka miejscowoci wojewdztwa mazowieckiego, w ktrych realizowany bdzie program artystyczny. Jedn z tych miejscowoci by Jedlisk. Organizatorami przedsiwzicia jest Mazowiecki Instytut Kultury (dawniej Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) we wsppracy ze Stowarzyszeniem Pedagogw i Animatorw KLANZA. Organizatorzy zawarli porozumienie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku w celu przeprowadzenia dziaa animujcych ycie kulturalne miejscowoci. Organizatorzy postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci, modziey i dorosych teatrem oraz dziaaniami o charakterze parateatralnym i plastycznym, ktre wyzwalaj wyobrani, zdolnoci twrcze oraz stanowi ciekawy sposb spdzania czasu wolnego. Wdrujcy festiwal sztuki jest rwnie okazj do prezentacji lokalnych dziaa artystycznych. Dzie Karawany rozpocz si w godzinach popoudniowych spektaklem teatru profesjonalnego - dla dzieci, a zakoczy si spektaklem dla widzw dorosych. Czas midzy spektaklami zosta wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez dowiadczonych animatorw ze Stowarzyszenia Pedagogw i Animatorw KLANZA.

 

» fotogaleria «

  

Pobierz kalendarium imprez