OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

II MIDZYNARODOWY PLENER MALARSKI

II Midzynarodowy Plener Malarski – Jedlisk 2014 mia miejsce w dniach 20 -31 sierpnia 2014 r. Wzio w nim udzia 12 artystw z kraju i zagranicy: Viktor Khadzhynov, ( Ukraina), Jaroslav Uhel i Jozef Krakovsk (Sowacja), Sigita Dabulskytė ( Litwa), Suren Vardanian (Armenia) z Polski : Zdzisaw Doleyski, Martyna Piasta ,Andrzej Brzegowy, ukasz Rudecki, Artur Wsowicz, Wacaw Roman Sobieraj, Urszula Micz-Sobieraj.

Inspiracj dla artystw stay si w tym roku jedliskie krajobrazy. Okazao si, e gmina Jedlisk postrzegana jest przez polskich, sowackich, litewskich, ukraiskich i armeskich twrcw jako urokliwy zaktek, w ktrym znale mona wszystkie aspekty ycia charakterystyczne dla Mazowsza. Artyci wnieli w nasze dusze nowe spojrzenie na otaczajc nas jedlisk rzeczywisto pokazali pikno i wyjtkowo, otaczajcych nas rwnin, zabytkw i miejsc charakterystycznych dla naszej gminy. Plener zaowocowa wieloma pracami malarskimi o wysokiej randze artystycznej, wykonanymi rnymi technikami. Utrwalone na ptnie efekty ich pracy zostay zaprezentowane podczas podsumowania wystawy w trakcie tegorocznego ,,wita Plonw”. Nastpnie wystawa poplenerowa prezentowana bya w Gminnym Centrum Kultury w dniach 01-17 wrzenia br. Dzikuj artystom za te wspaniae prace! Dzikuje te za wyjtkow atmosfer, wypenion radoci tworzenia, jaka towarzyszya nam wszystkim podczas tegorocznego pleneru. Ciesz si, e do wsppracy udao nam si zaprosi take amatorw – modszych i starszych wiekiem mieszkacw gminy. Uczestniczc w prowadzonych, warsztatach malarskich uczyli si pod okiem znakomitych artystw o bogatym dorobku artystycznym. Dao to niezwyk moliwo poznania przez nich rnorodnych technik tworzenia. II Midzynarodowy Plener Malarski nie odbyby si bez pomocy i zaangaowania wielu osb w tym: Wjta Gminy Jedlisk - Wojciecha Walczaka, prof. Aleksandra Olszewskiego dziekana Wydziau Sztuki UTH im. K. Puaskiego w Radomiu, a szczeglnoci komisarza pleneru ukasza Rudeckiego.

zdjcia   video

 

Przedstawiamy uczestnikw pleneru:

Andrzej Brzegowy Urodzony w 1962 roku w Radomiu. Studia w latach 1987-1992 na Wydziale Grafiki Pastwowej Wyszej Szkoy Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w odzi. Dyplom w 1993 roku, w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka, aneks w pracowni malarstwa prof. Juliusza Narzyskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu. Prowadzi zajcia z rysunku i grafiki warsztatowej. Twrczo w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeby. Bra udzia w ok. 68 wystawach zbiorowych oraz zorganizowa 8 wystaw indywidualnych.

Przykadowe prace:

Sigita Dabulskytė Urodzona w Kownie na Litwie. Absolwentka Wileskiej Akademii Sztuk Piknych Wydzia w Kownie. Studiowaa rwnie na wymianie studenckiej we Woszech. Obecnie pracuje jako nauczyciel sztuki. Twrczo w zakresie malarstwa i ceramiki. Inspiracje czerpie z kontaktw z ludmi, zwaszcza dziemi a take z kultury wschodu. Sztuka dla niej to “sposb medytowania ycia”

Przykadowe prace:

Viktor Khadzhynov Urodzony w 1964 roku we Lwowie. Studia w zakresie malarstwa w latach 1985-1990 we Lwowskim Pastwowym Instytucie Sztuki Stosowanej i Zdobnictwa (obecnie Akademia Sztuk Piknych) we Lwowie. Jest czonkiem Warszawskiego Okrgu ZPAP oraz Zwizku Artystw Plastykw Ukrainy. Uczestniczy w wielu wystawach w kraju i za granic. Wielokrotnie nagradzany i wyrniany m.in.: 3 Midzynarodowe Biennale Malarstwa Srebrny Czworokt (Przemyl 1998), Jesienny Salon (Lww 1998 i Lww 2001), I Oglnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej (Trjmiasto 2001)

Przykadowe prace:

Martyna Piasta Urodzona w 1988 roku w Warszawie. W 2007 roku ukoczya Oglnoksztacc Szko Sztuk Piknych w Radomiu. Absolwentka Wydziau Sztuki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, studia w latach 2007-2013. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Hanny Wojday-Markowskiej. Udzia w wystawach: 5. Oglnopolski Konkurs na Obraz dla Modych Malarzy im. Mariana Michalika, Triennale Malarstwa, Czstochowa 2014; Indywidualna wystawa malarstwa, Galeria „ania” w Radomiu. Inspiracji do swoich prac szuka w codziennych relacjach zachodzcych midzy ludmi oraz midzy wspczesnym czowiekiem a przyrod.)

Przykadowe prace:

Urszula Micz-Sobieraj
Urodzona w Raciborowicach na Lubelszczynie. Absolwentka Akademii Sztuk Piknych w odzi. Dyplom w pracowni prof. Zdzisawa Gowackiego w 1974 roku. Uprawia malarstwo olejne, akwarel, pastel oraz rysunek. Jej ulubionym tematem s kwiaty. Zajmuje si rwnie ilustracj ksiek. Uczestniczya w ponad dwudziestu wystawach zbiorowych oraz Midzynarodowych Targach Sztuki w Bazylei i Toronto. Jest laureatk krajowych nagrd i wyrnie. Prace znajduj si w zbiorach prywatnych w kraju i za granic m.in. w Austrii, Australii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, USA oraz w Wielkiej Brytanii. Nominowana do nagrody woj. bielskiego w dziedzinie sztuki – IKAR 1994

Przykadowe prace:

Jaroslav Uhel
Urodzony w 1954 roku w dzielnicy Liptovskiego Mikula w Sowacji. Studiowa na Uniwersytecie Macieja Bela w Baskiej Bystrzycy, gdzie uzyska tytu doktora teorii sztuk wizualnych i ksztacenia. Studiowa rwnie na Akademii Sztuk Piknych w Warszawie, w ktrej uzyska tytu doktora sztuki. Jest czonkiem Sowackiego Zwizku Artystw Plastykw w Bratysawie. Pracuje jako pedagog na Uniwersytecie Macieja Bela w Baskiej Bystrzycy, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Aktualnie peni funkcj Prodziekana Wydziau ds. Rozwoju. Ponad dwadziecia lat zajmuje si malarstwem, grafik oraz wykonuje ilustracje. Jest autorem ilustracji do ksiek i czasopism, projektw okadek, katalogw, broszur, twrc plakatw, kart telefonicznych, rozwiza ekspozycyjnych i przestrzennych w architekturze. Gwn dziedzin jego twrczoci jest malarstwo kameralne. W twrczoci podejmuje rne tematy, ale przede wszystkim interesuj go rozwaania religijne. Uczestniczy w ponad dziewidziesiciu wystawach zbiorowych i zorganizowa ponad trzydzieci wystaw indywidualnych, na ktrych by wielokrotnie nagradzany. Jego dziea znajduj si w zbiorach pastwowych i w zbiorach prywatnych, na terenie Sowacji oraz w Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Polsce, USA, Rumunii, Bugarii, Turcji, Rosji i w Grecji. Znajduje czas na dziaalno publicystyczn, wydaje artykuy powicone sztuce plastycznej i teorii sztuki.

Przykadowe prace:

Suren Vardanian
Urodzony w 1965 roku w Kirowakanie (Armenia). Odbywa studia ekonomiczne w Erewaniu oraz w Instytucie Poligrafii na Wydziale Grafiki Ksikowej we Lwowie. Zrealizowa czternascie wystaw indywidualnych m.in. (Bielsko-Biaa, Legnica, Rzeszw, Wrocaw), bra udzia w kilkudziesiciu wystawach zbiorowych m.in. (Bielsko-Biaa, Kirowakan, Koszyce, Lww, Rzeszw, Toronto, Zakopane), na ktrych by wielokrotnie wyrzniany i nagradzany. Jest znakomitym rysownikiem, ilustratorem ksiek. Projektuje winiety, okadki ksiek, pyt. Jest staym wsppracownikiem Krakowskiego Wydawnictwa „Skrzat" oraz Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu. Od 1992 roku mieszka i pracuje w Polsce.

Przykadowe prace:

Zdzisaw Doleyski Urodzony w 1942 roku w Skaryszewie. Studia ukoczy na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiowa w pracowni prof. Stanisawa Borysowskiego. By stypendyst Wojewody Radomskiego w 1991 i 1992 roku. Uczestnik wyprawy artystycznej „Orient 85”, ktr odby w gronie artystw plastykw rodowiska radomskiego do Indii, odwiedzajc Delhi, Singapur, Bangkok i Bombaj. Uprawia malarstwo, rysunek i rzeb. Jest czonkiem Zwizku Polskich Artystw Plastykw Okrgu Radomskiego. W dorobku ma udzia w ponad szedziesiciu wystawach oglnopolskich, piciu wystawach zagranicznych. Zrealizowa osiem wystaw indywidualnych. Jest autorem czterech publikacji z zakresu Historii Sztuki i Koncepcji Przestrzennych w malarstwie dzieci i modziey, ktre ukazay si w czasopimie „Plastyka w szkole”. Bra udzia w licznych plenerach i warsztatach twrczych. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce (BWA w Suwakach, Biaej Podlaskiej i Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze), Niemczech, Szwajcarii, Francji, RPA.

Przykadowe prace:

Jozef Krakovsky Urodzony w 1948 roku w iline (Slowacja). Studia w latach 1970 – 1976 na Akademii Sztuk Piknych w Bratysawie. Dyplom w pracowni malarstwa monumentalnego (prof. emick, prof. elibsk, Doc. Gajdos) oraz rzeby i ceramiki (doc. Banik) W latach 1976 – 1981 funkcjonowa jako artysta niezaleny. Od 1991 roku czonek Zwizku Artystw rodkowej Sowacji i Stowarzyszenia Sztuki w Bratysawie. Wystawy indywidualne na Sowacji (ilina, Baska Bystrzyca) i za granic (Holandia, Litwa, Polska, Jugosawia). Twrczo w dziedzinie malarstwa monumentalnego (mozaika, witra) a take malarstwa sztalugowego, rysunku i grafiki.Urodzony w 1948 roku w iline (Slowacja). Studia w latach 1970 – 1976 na Akademii Sztuk Piknych w Bratysawie. Dyplom w pracowni malarstwa monumentalnego (prof. emick, prof. elibsk, Doc. Gajdos) oraz rzeby i ceramiki (doc. Banik) W latach 1976 – 1981 funkcjonowa jako artysta niezaleny. Od 1991 roku czonek Zwizku Artystw rodkowej Sowacji i Stowarzyszenia Sztuki w Bratysawie. Wystawy indywidualne na Sowacji (ilina, Baska Bystrzyca) i za granic (Holandia, Litwa, Polska, Jugosawia). Twrczo w dziedzinie malarstwa monumentalnego (mozaika, witra) a take malarstwa sztalugowego, rysunku i grafiki.

Przykadowe prace:

ukasz Rudecki Urodzony w 1979 roku w Radomiu. Absolwent Katedry Sztuki (Obecnie Wydzia Sztuki) Politechniki Radomskiej. Dyplom z wyrnieniem z malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Olszewskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Krzysztofa Wyznera w roku 2004. W roku 2009 otrzyma tytu doktora sztuk plastycznych. Zrealizowa osiem wystaw indywidualnych (Kielce, Radom, Szczecin, d). Uczestniczy w ok. czterdziestu wystawach zbiorowych, m.in. (Berlin, Czstochowa, Koszyce, Toru, Rzeszw, Szczecin, Warszawa, Zakopane), na ktrych by dwukrotnie nagradzany. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Tworczo w zakresie malarstwa sztalugowego.

Przykadowe prace:

Wacaw Roman Sobieraj
Urodzony w 1950 roku w Uniejowie. Absolwent Akademii Sztuk Piknych w odzi w 1974 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zdzisawa Gowackiego. Uprawia malarstwo sztalugowe – martw natur, pejza, portret oraz malarstwo sakralne. Ma w swoim dorobku realizacj kilku mozaik. Uczestniczy w wielu wystawach zbiorowych, plenerach oraz Midzynarodowych Targach Sztuki w Bazylei i Toronto. Jego prace znajduj si w zbiorach prywatnych, muzeach i obiektach sakralnych w kraju i za granic m.in. Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Litwie, Modawii, Niemczech , Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii, Woszech oraz Watykanie.

Przykadowe prace:

Artur Wsowicz
Urodzony w 1986 roku w Radomiu. Absolwent Wydziau Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z wyrnieniem w pracowni rzeby dra Wiesawa Jelonka, aneks w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Gieragi oraz aneks w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Markiewicza. Twrczo w zakresie rysunku, malarstwa oraz ceramiki. Interesuje si zagadnieniami zwizanymi z grafik warsztatow oraz komputerow. Zrealizowa cztery wystawy indywidualne oraz bra udzia w dwudziestu omiu wystawach zbiorowych (Ostrw Wielkopolski, Pozna, Radom, winoujcie), na ktrych by czterokrotnie nagradzany. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego za osignicia w nauce (2011). Twrca projektu i realizacji statuetki honorowej „Jedliskiego Raczka“ dla Urzdu Gminy Jedlisk. Inspiracji dla swych dziaa poszukuje w przyrodzie oraz otaczajcej go rzeczywistoci, interpretuje je i kreuje posugujc si zdobyt wiedz i intuicj.

Przykadowe prace:

 

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez